ΝΙΚΙ

Image

Η εταιρία ΝΙΚΙ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1994 στον Κατσικά Ιωαννίνων από τον δρα Δημήτρη Βαρτζιώτη. Στόχος της ΝΙΚΙ είναι η διασύνδεση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας με το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών εφαρμοσμένης μηχανικής και λύσεων πληροφορικής. Οι υπηρεσίες της ΝΙΚΙ περιλαμβάνουν βιομηχανικό σχεδιασμό, υπολογιστική προσομοίωση, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού καθώς και τη διασύνδεση αυτών των τομέων.

Η ΝΙΚΙ λαμβάνει ενεργά μέρος σε ερευνητικά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και μέσω διεθνών συνεργασιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ΝΙΚΙ την καθιστούν πρώιμο χρήστη νέων τεχνολογιών και μεθόδων, τις οποίες αποτιμά, εξελίσσει και μεταφέρει στους πελάτες της μέσω προηγμένων έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  • Computer Scientist and Software Engineer

  • Electrical/Mechanical/Civil Engineer, Physicist, and Mathematician holding a PhD, MSc, or similar disciplines

  • Marketing and Communication Assistant

  • Human Resources Assistant


Εκτύπωση