REMAX

Image

Η RE/MAX Οne - One Διαχείριση Ακινήτων, με έδρα την Πρέβεζα, ανήκει στο μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο συμβούλων ακινήτων, με παρουσία σε πάνω από 110 χώρες, 8.300 γραφεία και περισσότερους από 140.000 συμβούλους. Η RE/MAX κυριαρχεί και στην ελληνική αγορά ακινήτων με πάνω από 70 γραφεία και περισσότερους από 900 συμβούλους ακινήτων.

Η RE/MAX Οne δραστηριοποιείται στην Ήπειρο στον τομέα των αγοραπωλησιών και ενοικιάσεων ακινήτων, της εκτίμησης ακινήτων, των κατασκευών και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με έδρα την Πρέβεζα και ισχυρή παρουσία στην Πάργα, στα Σύβοτα και στα Ιωάννινα.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  • Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας με έδρα την Πρέβεζα, την Πάργα, τα Σύβοτα και τα Ιωάννινα

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κοινωνικοί, δημιουργικοί, εργατικοί, ευγενικοί και ευχάριστοι, να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία και δυνατότητα διαχείρισης του χρόνου τους, να έχουν θέληση να εκπαιδευτούν, να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης πελατών και να ακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω της επίτευξης στόχων, εξασφαλίζοντας το επαγγελματικό τους μέλλον.

Η αποδεδειγμένη θέληση για προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη είναι προαπαιτούμενο, ενώ οι σπουδές σε συναφείς τομείς και η γνώση ξένων γλωσσών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Εμπειρία σε πωλήσεις ή στους τομείς του marketing και των κοινωνικών δικτύων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 

Απολυτήριο λυκείου κατ’ ελάχιστον

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Βασικές δεξιότητες προγραμμάτων γραφείου Η/Υ

Γνώση ξένων γλωσσών

Θετική διάθεση, επικοινωνιακός χαρακτήρας

 

  • Στέλεχος Marketing / Social Media Εxpert με έδρα τα Ιωάννινα ή την Πρέβεζα

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κοινωνικοί, δημιουργικοί, εργατικοί, ευγενικοί και ευχάριστοι, να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία και δυνατότητα διαχείρισης του χρόνου τους, να έχουν θέληση να εκπαιδευτούν, να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους marketing και προβολής μέσω των κοινωνικών δικτύων και να ακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω της επίτευξης στόχων.

Η αποδεδειγμένη θέληση για προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη είναι προαπαιτούμενο, ενώ οι σπουδές σε συναφείς τομείς και η γνώση ξένων γλωσσών είναι αναγκαίες.

Εμπειρία στους τομείς του marketing και των κοινωνικών δικτύων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Θετική διάθεση, επικοινωνιακός χαρακτήρας


Εκτύπωση