ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ

Image

Η εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρία με δ.τ. «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ» συστήθηκε στις 30/6/84 (ΦΕΚ 256/15.02.1984) και με τη σημερινή της εταιρική μορφή και ονομασία υφίσταται από το 2000. Κύριος σκοπός της εταιρίας είναι η ανάληψη της κατασκευής ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων, καθώς και η κατασκευή οικοδομών. Ειδικότερα, όσον αφορά τον κλάδο, η εταιρία διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο με αριθμό ΜΕΕΠ 16307, το οποίο από τις αρχές του έτους 2014 έχει αναβαθμιστεί σε 5ης τάξης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την εταιρία, καθώς μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ανάληψης και εκτέλεσης δημόσιων έργων μεγαλύτερου προϋπολογισμού. Επιπλέον, η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και γενικά ειδών συναφών προς το σκυρόδεμα και παρασκευασμένων οικοδομικών υλικών στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο 6ο χλμ. Λαρίσης-Τυρνάβου.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  • Μηχανολόγος Μηχανικός
  • Πολιτικός Μηχανικός
  • Τοπογράφος
  • Εργοδηγός

Εκτύπωση