Επιθεώρηση Φουφόπουλος (Εθνική Ασφαλιστική)

Image

Έχει διανύσει 35 χρόνια ως επιθεωρητής της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρίας της χώρας, της Εθνικής Ασφαλιστικής, εκ των οποίων τα 20 βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς τον αριθμό των διακεκριμένων ασφαλιστικών συμβούλων και την παραγωγή ασφαλίστρων. Ο Γιώργος Φουφόπουλος κατάφερε έτσι, σε βάθος χρόνου, να αναπτύξει ένα δίκτυο 300 συνεργατών πανελλαδικά, σε 11 πόλεις. Μια μικρή ασφαλιστική εταιρία στους κόλπους της Εθνικής Ασφαλιστικής με:

  • 6 διευθυντές γραφείων
  • 6 υποδιευθυντές γραφείων
  • 31 μάνατζερ

Σήμερα, η Επιθεώρηση Φουφόπουλου έχει συνολικές εισπράξεις 62,5 εκατ. ευρώ, ισομερώς μοιρασμένες στους γενικούς κλάδους και στους κλάδους ζωής και υγείας, διατηρώντας αμετάβλητη την προμήθεια των συνεργατών της περίπου στο 11%, δηλαδή στα 6,9 εκατ. ευρώ.

Στόχος μας για την επόμενη τετραετία είναι ο διπλασιασμός του ανθρώπινου δυναμικού του γραφείου, ο διπλασιασμός ασφαλίστρων, από τα 62,5 εκατ. ευρώ σήμερα στα 120 εκατ. ευρώ το 2026, και ο διπλασιασμός των αμοιβών συνεργατών, και κερδοφορίας της εταιρίας πάντα βάσει των αξιών μας.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  • Ασφαλιστικός και Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος 

Εκτύπωση