Σπύρος Κούριας

Σπύρος Κούριας

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εκπαιδευτής/Διοικητική υποστήριξη του TALOS

Ο Δρ Σπύρος Κούριας είναι Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος, κάτοχος Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΤΠΕ) στον τομέα των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών αιχμής στην Προσχολική Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα σε εφαρμογές Εκπ. Ρομποτικής στις μικρές ηλικίες. Από το 2021 είναι υπεύθυνος διδάσκων του μαθήματος "Κατασκευές με Τεχνολογίες" στο ΠΤΠΕ του ΠΘ και ήδη από το 2012, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση αρκετών ερευνητικών έργων σχετικά με τη μάθηση με τεχνολογία και την ανάπτυξη σοβαρών παιχνιδιών στη μάθηση. Ο Δρ Κούριας είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της δράσης TALOS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (talos.uth.gr) για την οποία είναι παιδαγωγικά υπεύθυνος από το 2016.


Εκτύπωση