Αγγελική Μάντσε

Αγγελική Μάντσε

HR Manager Institute of Entrepreneurship Development-iED

Angeliki is the HR Manager of Institute of Entrepreneurship Development(iED). She holds a BSc in Business Administration and a VET Diploma in Economics.

She is a certified human resources manager and responsible for keeping people and processes performing at their best. Also she oversees the recruiting, hiring of new staff and interviewing, and serves as a connection between iED management and its employees.

---

Η Αγγελική είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας iED. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και διπλωματούχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Οικονομικά.

Είναι πιστοποιημένη διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού και υπεύθυνη για την σταθερότητα του προσωπικού του ινστιτούτου και των διαδικασιών του για την καλύτερη δυνατή απόδοση του έργου. Επίσης, επιβλέπει την διαδικασία της πρόσληψης, την πρόσληψη νέου προσωπικού, τη λήψη συνεντεύξεων και αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της διοίκησης του iED και των υπαλλήλων της.


Εκτύπωση