Γεώργιος Καραλής

Γεώργιος Καραλής

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Γεώργιος Καραλής είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική. Συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους και ιδιωτικούς φορείς σε προγράμματα κατάρτισης ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ενώ παράλληλα παρέχει και διδακτικό έργο στο αντίστοιχο πεδίο.


Εκτύπωση