Γεώργιος Πρώιας

Γεώργιος Πρώιας

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκπαιδευτής/Διοικητική υποστήριξη του TALOS

Ο Γεώργιος Πρώιας είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εκπαιδευτής στο πρόγραμμα TALOS και υπεύθυνος στη διοικητική υποστήριξή του. Παράλληλα, κατέχοντας τον τίτλο του Scientix  Ambassandor, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της καινοτομίας στην εκπαίδευση STEM σε εθνικό επίπεδο.

Είναι κάτοχος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων του Αυτοματισμού στις Αρδεύσεις, των Γεωργικών Κατασκευών & της Εκμηχάνισης της Γεωργίας (MSc), της Χωρικής Ανάλυσης & Διαχείρισης Περιβάλλοντος (MSc) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (MSc).
Εργάζεται στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Ενέργειας & Συστημάτων Τεχνολογίας, καθώς και στην Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Π.Θ.


Εκτύπωση