Αριστείδης Κούκος

Αριστείδης Κούκος

Καθηγητής Χημείας στο 1ο Γεν. Λύκειο Βόλου

Ο Αριστείδης Κούκος γεννήθηκε στο Βόλο και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Διετέλεσε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος Αξ/κός Υλικού Πολέμου σαν διαχειριστής αποθηκών υλικών και ανταλλακτικών. Έχει εργαστεί για τέσσερα χρόνια στην τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής, πενταετής προϋπηρεσία σαν αναπληρωτής καθηγητής χημείας και 21 χρόνια μέσω ΑΣΕΠ προϋπηρεσία στη Β΄θμια Εκπαίδευση. Η οργανική του θέση από το 2008 είναι στο 1ο ΓΕΛ Βόλου όπου εκπόνησε προγράμματα επιχειρηματικότητας με τους μαθητές του σχολείου, ενώ υλοποίηση προσωπικό project στην έρευνα,  εξέλιξη, κατασκευή και τοποθέτηση ηλεκτρολυτικών στοιχείων παραγωγής καθαρού υδρογόνου σε αυτοκίνητα, ελαφρά και βαρέα οχήματα και σκάφη με όφελος εξοικονόμηση καυσίμων, βελτίωση λειτουργίας και μακροζωίας κινητήρων βενζίνης, ντίζελ και αερίου.


Εκτύπωση