Ελισσάβετ Παυλίτσα

Ελισσάβετ Παυλίτσα

Products & Services Director at JOIST Innovation Park

Απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η Ελισσάβετ ως Υπεύθυνη του τμήματος Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών συνδυάζει διαφορετικές πτυχές για δύο διαφορετικά πράγματα:

  • Από την άποψη των Προϊόντων και των Υπηρεσιών, οδηγεί και εφαρμόζει μια καινοτόμο και συνεπή προσέγγιση ως προς τις πολιτικές και τις στρατηγικές για την υποστήριξη των προϊόντων και των υπηρεσιών του Πάρκου Καινοτομίας JOIST αλλά και για την πλατφόρμα του EUcalls.net. Η Ελισσάβετ αναλαμβάνει θέματα που αφορούν συναντήσεις με τους πελάτες και νέες συνεργασίες, προωθώντας και διανέμοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε τρίτα μέρη.

Και από τη σκοπιά της Δικτύωσης, αναπτύσσει και διατηρεί ισχυρές σχέσεις με στοχευμένο κοινό και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Δουλεύοντας συλλογικά και επικοινωνώντας με το κοινό τις αναδυόμενες ευκαιρίες και τον αντίκτυπο των αλλαγών που μπορεί να φέρει το δυναμικό οικοσύστημα του Πάρκου Καινοτομίας JOIST και βοηθώντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ισχυρών συνεργασιών και την ανάπτυξη ενός δυνατού οικοσυστήματος.


Εκτύπωση